5 Oktober
 I rette tid!

   Jeg vil sende regn i rette tid, velsignelsens regnstrømmer skal det være. Esek 34:26

   Slik taler Gud trøstens ord til oss.
   Vi befinner oss ofte i situasjoner i livet her - noe Herren jo vet - hvor vi trenger å høre ord om redning og utfrielse, at Han ikke har glemt oss, eller ikke bryr seg om oss lenger.
   Derfor taler Han ofte om den rette tid! Vi har gjerne våre egne tanker om hva som er den rette tid, men det stemmer ikke alltid overens med Herrens syn på det.
   Hva tror du søstrene i Betania tenkte om det, der de ser Jesus komme fire dager etter deres brors begravelse! (Joh 11:17).
   Hva tenker vel vi, når noen av våre går bort, til tross for all forbønn og bønn om helbredelse? Tror du da Han kom for sent - Han som taler til apostelen Johannes på Patmos, og sier: «Frykt ikke! ...Jeg har nøklene til døden og dødsriket.» (Åp 1:18).
   Og hva med disse døde, hvor vi er usikre på hvordan deres forhold til Gud var, idet de gikk ut av denne tilværelsen? Det må du få legge i Guds hånd, og ta til deg ordet: «Dere skal ikke sørge som de andre, de som ikke har håp» (1 Tess 4:13) - da vi jo vet, at vår frelser har nøklene, og lot etter seg det budskap til oss, som ligger i røverens frelse der på korset ved Hans side. - Han som bare ba om en tanke! «Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis!» (Luk 23:43).
   Sannelig! - Smak nå på det ordet! - Ja, smak på det inntil Herrens frelsesvilje begynner å gå opp for deg!
   Først da er du i stand til å vitne for andre mennesker! - Da er du et Jesu vitne!
   Hør du, som kan hende strever nettopp i dag: Han kommer ikke for sent, men i rette tid: «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg!» (Sal 50:15).
   Ja, det er Hans løfte til deg i dag!