31 Oktober
  

Overmotets synd!

   Men jeg sa i min trygghet: Aldri i evighet skal jeg rokkes! Sal 30:7

   Guds ord taler ofte om frimodighet og trygghet i Herren. Det er godt, når det er slik, for det er alltid grunnet på tillit til Guds ord og løfte, der hvor det er rett.
   Det er en ganske annen tilstand David her befinner seg i; - når han her sier «min trygghet,» så er det ikke bare et annet uttrykk for Herren, slik som det er, der hvor det står rett til, - men det er trygghet i seg selv, sin posisjon, sin makt, sin helse, sin økonomi, - ja, det kan være så mye! Vi ser det ikke minst i et samfunn, hvor velstanden vokser frem, at, ikke takknemligheten til Gud blir det fremtredende etter hvert, men overmot, slik at man tvert imot ikke frykter for å spotte Gud, og vende Ham ryggen!
   Det var dette som var Sodomas synd, vitner profeten: «Se, dette er Sodomas, din søsters misgjerning: Overmot.» Og så holder han videre frem årsaken til dette: «Overflod av brød og trygg ro hadde hun og hennes døtre. Men den elendige og fattige hjalp hun ikke.» (Esek 16:49).
   Sodoma var så vannrikt og frodig, at Lot valgte det området, da han fikk velge først - og der hadde det grunnen til sin velstand! - og velstanden førte til en falsk trygghet, den falske trygghet til overmot, og overmotet førte til, at de åpent våget å leve i synder som hadde Guds dom over seg!
   Det er godt, at Herren rokker ved vår trygghet! Det vil du også se, - at Han tok seg av David i hans fall, om du leser hele denne salmen!
   Hva tenker du på, min venn, når du i dag tar i bruk begrepet «min trygghet?»