30 Oktober
  

Sannhet i hjertet!

  Så la oss da tre frem med sannferdig hjerte.
Hebr 10:22

   Hva er da et sannferdig hjerte? Det kan jo bli noe av et spørsmål for en, når en ser alt det rusk som fyller oss. Hvor upålitelig vårt hjerte i grunnen er. Skal vi da vente med å trede frem for Gud til den dag, da vi finner det rett og godt og sannferdig, etter den målestokk?
   Nei, takk og lov, vi skal få slippe det! Også i dag kaller Jesus - som den gang Han selv vandret her på jord som menneske - syndere!
   Et sannferdig hjerte innfor Gud, det er et hjerte som har tatt imot, og har trodd Hans sannhets ord, både om synd og nåde, både om seg selv og om Jesus, Hans Sønn! «Jeg er en stor synder - ja, når jeg ser meg selv i Guds ords lys må jeg si: Den største av dem alle! Men jeg ser også av Guds eget ord, at Jesus, Hans Sønn, er en evig soning nettopp for slike!»
   Det er et sannferdig hjertes tale! «Så la oss da tre frem med sannferdig hjerte!»
   Ja, la oss det!
   Kan hende er du forundret, hver gang du hører det forkynt, at Han tar imot deg, at Han ser deg - som et sannferdig hjerte - men slik er det jo!
   Jesus sier et sted til sine disipler - og til deg nå - det livsalige ord: «Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere.» (Joh 15:3).
   Vi forstår, ikke minst av disiplenes dype fall like etter at dette ble uttalt, at det ikke er tale om en renhet i dem selv, men ved troen på Hans ord!