29 Oktober
  

Legedom i Hans sår!

   Ved Hans sår har vi fått legedom. Jes 53:5

   Hva tror du skal lege deg?
   Om du kunne svare helt spontant, og ut fra hva du egentlig lever i - hva tror du svaret ville bli da?
   Kan hende vil du også i dag få se, at du trenger til å fly fra ditt eget til Herrens ord! For det lar det ikke herske noen tvil om hvor legedommen er gitt oss - nemlig i Hans sår!
   Stans nå opp for dette, at i denne tekstens vi er også du - ja, nettopp du, inkludert! Der har altså Gud selv gitt deg legedom! Og så går vel gjerne du så ofte og leter etter det andre steder - i dine gjerninger, i dine frukter, i ditt kristenliv overhodet.
   Hvor mange ganger har du stilt det spørsmål der inne i hjertets dyp, der du står alene overfor Herren: Kan jeg være en kristen, slik som jeg er?
   Kanskje må du svare: Utallige ganger!
   Men hører du ikke ditt eget spørsmål! «- slik som jeg er?» Det er da ikke dit Guds ord fører deg, for å finne svaret! Men hør hva det peker på for deg her i teksten vår: «Ved Hans sår
   Ikke ved deg - nei, ikke ved deg, men ved Ham, sier Ordet! Og enda mer: Vi har fått legedom, står det! Les og se du også nå, og gled deg over Hans frelse!