28 Oktober
  

Ikledd uforgjengelighet!

   For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. 1 Kor 15:53

   Hadde du og jeg bare fattet et snev av hva vi leser her, så hadde vi vel knapt kunnet leve videre her på denne jord for bare glede! Hør nå bare: Ikledd uforgjengelighet og udødelighet! Det er det som skal skje med den enkelte av oss, som har Jesus som vår eneste redning!
   Vi har fått del med Ham i Hans herlighet! - Vi er blitt som Ham! - Vi har ved vår tilflukt til Ham, fått del i uforgjengelighet og udødelighet, og det allerede nå. - Det skal en dag utfolde seg helt og fullt, og det i det øyeblikk da det menneskelig sett er aldeles ute med oss, i dødens stund!
   - I den stund da alt vårt eget går til grunne!
   Ja, Guds veier er vel underlige i våre øyne, men vi forstår og opplever allerede her og nå - i vårt samfunn med Herren - at det gamle gå til grunne, så det nye kan få leve!
   Det er da også et forvarsel om dette teksten meddeler oss i dag.
   Å, om vi bare kunne se dette midt i vår kamp og strid her på jord, nettopp med vårt gamle menneske - at dette er et forvarsel om den vår som en dag skal komme for alle Jesu venner - enten ved døden som ferjemann til himmelens skjønne land, eller ved at Jesus henter sine på jord, mens de ennå lever og virker her!
   Løft blikket i dag, venn! - Se høyere opp!