27 Oktober
  

Hver sin tjeneste!

   Dere er Kristi legeme, og hver for seg Hans lemmer. 1 Kor 12:27

   Mye trasigheter kunne Guds forsamling vært spart for, om dette ord av apostelens munn hadde blitt mer trodd og etterlevd iblant oss. Alle skal ikke gjøre det samme.
   Det øves ofte også press på enkelte for å engasjere dem i bestemte oppgaver - men kan hende er det ikke dette som er deres oppgave, og derfor har de heller ikke nådegave til dette.
   Gud er den som utruster den enkelte ved Den Hellige Ånds gaver. Det er nemlig ikke mulig for noe menneske å tjene i Guds rike, ut fra ens egne evner og forutsetninger. Det må gis en!
   Vi ser også her, hva det er tale om å tjene - det er da ikke tale om en menneskeskapt organisasjon eller sammenslutning - selv om det gjerne kan skje innenfor dette - men Kristi legeme! Og Kristi legeme det er de enkelte som i sin nød - også virket ved Herrens ords og Ånds sannhet - har tatt sin tilflukt til Ham, og dermed har Hans Ånd boende i seg!
   Vi må vokte oss for å ta feil her, så vi ikke kommer i skade for å støte Kristi lemmer fra oss og tjene vårt eget - for eksempel organisasjoner og kirkesamfunn - i stedet, og dermed blir til skade for Guds rike som ifølge den klare tekst, blant annet i ordet her, er Kristi legeme.
   Kan hende står du såpass rådløs overfor dette nå, at Han kan få sin vei med deg? Vår redning ligger alltid i at vi ikke vet, og derfor må søke Ham - Hans hjelp og Hans råd.