26 Oktober
  

Rett til ...!

   Men alle dem som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, de som tror på Hans navn. Joh 1:12

   Vi tenker helst på det som mulighet for frelse - ja, den som er av sannheten spør helst: Er det mulig for en som meg å bli frelst? - Men har du noen gang tenkt på det, slik som det virkelig er - at du har rett til å bli frelst?
   Det er bare så om å gjøre da, at du ved forkynnelsen av Guds ord får festet blikket på rett sted. Hør hvordan det blir holdt frem for deg der: «Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Og Han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.» (1 Joh 2:1-2).
   Ser du ikke den rett du har fått her?
   Men denne rett har du ikke - og vil du aldri kunne oppnå, ut fra noe ved eller i deg selv - men i Ham. - Han som påtok seg å være både soning og talsmann for oss! Ja, ikke bare det - Han som påtok seg å være vår rettferdighet for Gud! Det vil da si - og hør oppmerksomt nå - at det ikke er noe mindre enn Guds egen rettferdighet vi syndere har å komme frem for Ham med, når vi kommer i Jesu navn!
   La nå det få strømme inn til hjertets innerste - for det er Guds sanne vitnesbyrd: Han er både rettferdighet, soning og talsmann for deg ! - Og det er Hans vilje for deg - og himmelens glede - at du kommer og mottar den rett Han har kjøpt deg!