25 Oktober
  

Det koster!

   For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Gal 5:17

   Som det er sagt om frelsen: «Det koster ingenting, og det koster alt
   Det synes som en meningsløshet for den som er utenfor, men for den som er kommet innenfor, er det lysende klart: Det er nettopp slik det er!
   Det er fritt og for intet, og nettopp derfor tas det ikke imot noe av oss. Vårt eget viser seg tvert imot å stå den frie og uforskyldte nådes vei imot, på alle måter! Derfor må det stenges ute, og legges ned! Noe det ikke vil finne seg i uten videre - nei, det kjemper imot med all sin kraft og makt! Denne tilsidesettelse er nemlig døden for dette kjød.
   En kristen kjenner meget vel til dette onde kjød - hvordan det rører seg i en, og vil opp og frem over alt hvor det ser en mulighet for liv.
   En kristen kjenner også til Åndens kamp imot dette!
   Kjødet som vil leve sitt eget liv og ha ros av Gud for hva det er i seg selv - det støter seg kraftig på budskapet om frelse for Jesu skyld alene!
   Er det kjødet eller Ånden som får råde i deg? Er det kjødets religion du bedriver, eller er det Åndens kristendom du får hvile i?
   Du ser, det er fritt og for intet, men det - nettopp det - koster oss alt!