24 Oktober
  

Ny og levende vei!

   Til den (helligdommen) har Han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Hebr 10:20

   Tenk, en ny og levende vei! - Det er hva Guds ord forkynner oss!
   Vi lever gjerne som om det ikke var slik, her vi går opptatt med oss selv - og i hvilken grad det har lykkes for oss - akkurat som de blinde jødene gjorde det i den gamle pakt. - De som ennå ikke hadde fått åpnet øyne og ører for løftet: «Se, jeg gjør noe nytt!» (Jes 43:19).
   En ny vei! «- det er Hans kjød!» - sier Ordet videre! Det kjød som ble gitt for oss! - Det kjød i hvilket Han oppfylte Guds lov til fullkommenhet for oss! Det er den nye vei! Det er ikke den gamle gjerningenes vei som gjelder, hvilket en ofte skulle tro når en ser på sitt eget strev så ofte, men troens vei!
   Det er da følgelig også en levende vei, for dette Hans kjød, det ble ikke i graven, men oppreist igjen - og det til vår rettferdiggjørelse! (Rom 4:25).
   Ta det til hjerte i dag, og gled deg! - Dette kjød som ble oppreist til din rettferdiggjørelse, det er levende også i dag, også i denne stund - ja, til evig tid. Det er den nye vei! Det er Guds vei for deg, like inn i helligdommen!