22 Oktober
 En trengslenes vei!

   Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Apg 14:22

   Veien inn i Guds rike, det er nådens vei, og forblir nådens vei helt til vi er fullkomment forløst fra denne jord.
   Men det er også trengslenes vei! Det har Herren aldri lagt skjul på for noen. Derfor skal heller ikke vi gjøre det, og fremstille kristenlivet - det vil si, vandringen med Herren - som bare lykke og glede i denne verden.
   Det er det riktignok mange som gjør, og en må da spørre: Hvor er deres erkjennelsesliv? Hvor overfladisk går det an å bli?
   Det er den ene side av det - det som veier enda tyngre er at det jo ikke stemmer med Guds ord overhodet. Nei, «i verden har dere trengsel,» sier Herren. - Så det bør ikke komme som en overraskelse for noen.
   Men Han stanser ikke med det - takk Gud! - og det er det som virker frimodighet og utholdenhet i oss, tross alt: «Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden.
» (Joh 16:33b).
   I Ham har vi allerede seier over alt dette som står oss imot - og Han sier også i denne sammenheng: «Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg.» (Joh 16:33a).
   Du lever i fiendeland - ja, midt i fiendens leir, du som har tatt din tilflukt til Jesus, og lever med Ham - men samme hva for slag fienden retter mot deg, skal du vite at det er en allerede slagen fiende - Jesus har seiret! Og som du hører av Guds ord, har Han seiret for oss! - Ellers kunne Han jo ikke be oss om å være frimodige på denne seiers grunn!
   Det skal du få takke for i dag! Han skal føre deg seirende gjennom til sitt rike!