20 Oktober
  

Stor tro!

   Kvinne, din tro er stor! Det skal skje deg som du vil. Matt 15:28

   Hva er stor tro? - Er det dette som så ofte holdes frem for oss, at jeg av min egen kraft, makter å produsere noe, eller mer enn visse andre?
   Nei, det er ikke levende tro! Levende tro er født av noe! Du har fått se, du har fått åpenbart noe, som du henger fast ved, klynger deg til.
   Hun som her fikk vitnesbyrd av Jesus selv, hadde fått se inn i Jesu hjerte på en slik måte at hun forsto: Han hjelpe meg, Han kan i virkeligheten ikke annet! Derfor ga hun heller ikke opp, til tross for at Jesus virket svært så avvisende!
   Du ser at det var hennes tro, hennes tro på Ham, Han roser!
   Enn du, ser du Jesus slik? Ser du at Han som ble sendt fra himmelen, Han som selv villig forlot den for å frelse syndere - Han kan ikke annet enn å ta imot deg synderen, når du kommer til Ham! Ser du at Han som ba Peter, og alle andre om å tilgi sytti ganger sju ganger, Han kan ikke annet enn å gjøre det samme selv!
   Årsaken er ikke å finne hos deg, forstår du, verken i ditt fromme liv eller din «oppriktige vilje» til en sann omvendelse, men i Hans hjerte!
   Han forlater synder, og
«vil slett ikke støte den ut som kommer til Ham.» (Joh 6:37).
   Om du ikke finner noen frimodighet i ditt eget hjerte i dag, la nå dette få gi også deg frimodighet til å komme til Ham med alt ditt - om Han så skulle fortone seg avvisende overfor deg. - Han er ikke det, nei, kan ikke være det!