2 Oktober
 Bli vis!

   La ingen bedra seg selv! Hvis noen av dere regner seg for å være vis i denne verden, la ham da bli en dåre, for at han kan bli vis! 1 Kor 3:18

   Slik fremstiller Guds ord det, stikk i strid med alt hva verden tenker.
   Vi ser mer og mer - særlig i vår tid - at kristenheten går den motsatte vei - man prøver å tilfredsstille vantroen i mennesket! Man skammer seg over Guds dårskap (1 Kor 1:25), og prøver å gjøre evangeliet vist for det naturlige menneskets forstand. Men dette er aldeles forgjeves, dette er å overgi seg til djevelen. Guds ord forkynner troens vei til frelse! - Det vil si troen på Jesu Kristi kors og død!
   Den som er opplyst ved Den Hellige Ånd elsker Kristi kors, kan ikke forestille seg noe mer verdifullt, verken i himmel eller på jord - men må bare avfinne seg med, at dette er aldeles uforståelig for verdens mennesker.
   Du er da ikke kalt til å gi etter for dem som ikke ser, men til å prise og takke Ham som har latt deg få se!
   Hør du som måtte la deg besnære av de moderne tanker om hvordan kristendommen bør fremstilles for vår tids mennesker, og fly fra dem: «For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.» (1 Kor 1:18).
   Dette lar seg ikke forandre på av noe menneske! Dette er den vei Gud i sin visdom har valgt ut for oss!
   Derfor vitner da Paulus om det - og måtte dette også være mitt og ditt vitnesbyrd, så lenge vi er på jord: «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror.» (Rom 1:16).
   Må du ikke vitne også i dag: Hva skulle jeg gjort uten Kristi kors! - Da måtte jeg jo ha gått under i min synd!
   Du er salig, vitner Ordet!