18 Oktober
  

Skyldbrevet naglet til korset!

   Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok Han bort da Han naglet det til korset. Kol 2:14

   Et skyldbrev! Det er noe av det frykteligste et menneske kan stå overfor. Et brev som svart på hvitt bekrefter, at du er skyldig! At din motstander og fiende har rettmessig krav på deg! - Et brev som altså holder, og gir ham rett overfor deg, i enhver rett!
   Dette er den fryktelige virkelighet Guds ord taler til oss mennesker om - det finnes et skyldbrev som er oss imot, og som vil føre oss til dom! 
   Dette var det Jesus tok et oppgjør med, i vårt sted! - Det finnes et sted hvor dette skyldbrevet er utslettet, tatt bort! - Og det som er utslettet og tatt bort, det er jo ikke mer!
   Det er hva Ordet forkynner deg her: Ditt skyldbrev er ikke mer - for Han har naglet det til korset!
   Det som er særlig plagsomt for en kristen, det er å se at han fremdeles er en synder, som sleper med seg alt ondt, verdslig og gudfiendtlig i sitt eget bryst. Hva så med det?
   Da må du høre hva Ordet forkynner: Alt ble utslettet, alt ble tatt bort - fra din unnfangelse i mors liv av, til din siste stund på jord - da Han naglet det til korset! Arvesynd og begått synd, alt ble slettet ut! Derfor heter det også: «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» (Rom 8:1).
   Det er ikke! - Ikke noen sinne!
   Når skyldbrevet holdes opp for deg, da ser du at du er tapt om ikke noe gjøres med dette, ikke sant? Du må gi det rett i ditt hjerte dersom du er av sannheten: Dette er alt sammen så altfor sant, dessverre!
   Nettopp dette skyldbrevet, var det Han utslettet og tok bort! Og merk deg nøye, at det tales i fortid!