17 Oktober
  

En medlidende yppersteprest!

   For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. Hebr 4:15

   Alt du er blitt prøvd i, det være seg smerte, sykdom, fristelse, forfølgelse, uforstand, urettferdighet eller hva du nå måtte komme på, så har Han lidd samme prøvelse, men ulikt med deg - uten synd!
   Og nettopp det er din redning - at Han har seiret, der hvor du har falt!
   Han peker på denne sin seier i dag, og sier: Se, denne skal du få ta til deg. Til tross for dine nederlag, er den din! Jeg har nemlig seiret i ditt sted! - Jeg gjennomførte, uten synd!
   Vi har en yppersteprest som har medlidenhet med oss - og det nettopp i vår skrøpelighet!
   Han ser ikke på deg med mishag og avsky i ditt fall, men som Skriften fremstiller det: «Er da Efra’im min dyrebare sønn og mitt kjæreste barn, siden jeg ennå må komme ham i hu, enda jeg så ofte har talt imot ham? Derfor røres mitt hjerte av medynk med ham, jeg må forbarme meg over ham, sier Herren.» (Jer 31:20).
   Dette er din yppersteprest, du som har måttet ta din tilflukt til Jesus!
   En yppersteprest står ellers for oss som en opphøyd og utilnærmelig person - men ikke så med denne vår yppersteprest: «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!» (Matt 11:28).
   Han har medynk med deg, i ditt fall - som en god lege har overfor sin pasients tilbakefall!
   Du er syk, og Han har påtatt seg å helbrede deg. Han gir ikke opp på grunn av sykdommens mange forunderlige utslag - nei, du har alt legedom ved Hans sår! (Jes 53:5).