13 Oktober
  

Når jeg ser blodet!

   Herren vil gå gjennom landet for å slå egypterne, og når Han ser blodet på den øverste dørbjelken og på begge dørstolpene, skal Han gå forbi den døren og ikke la ødeleggeren slippe inn i deres hus og slå dere. 2 Mos 12:23

   Det har kommet til en alvorlig situasjon i Egypt. Motstanden imot Gud begynner å få følger for folket - Guds dom bryter nå inn.
   Likevel, det er noen i dette landet som skal bli berget fra dommen - men da må vi merke oss, at her er det ikke nok å høre til det rette folk - nei, her er det bare ett som holder, og det er Lammets blod!
   Når Han ser blodet, skal Han gå forbi, leser vi. Det er kun dette som gjør forskjellen, det må vi virkelig legge oss på hjerte og sinne, dersom vi vil vinne frem til den fulle frelse!
   Hva er det da Han ser, når Han ser blodet? Han ser dette, at her har døden allerede vært og gjort sin gjerning! - Så her har dødsengelen ikke noe mer å utrette.
   Det er også dette som gjelder for den synder som har tatt sin tilflukt til Jesus! Jesus selv sier til sin disippel, som falt ned for Ham i frykt: «Frykt ikke! ... Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket. (Åp 1:18).
   Han var død for deg! I ditt sted! - Det er hva Han forkynner deg, så ta nå din tilflukt til Ham. - Hans blod får også i dag døden og Guds vredes dom til å gå forbi!
   Det er vel noe å takke Ham for - at Han har gitt oss del i denne hemmelighet - slik at den er kjent for oss, og vi kan vite oss frelst allerede her og nå!