12 Oktober
  

Frelsende prestedømme!

   Og vi har en stor prest over Guds hus. Hebr 10:21

   Ja, Guds egen Sønn er vår prest, og Hans dyre blod er offeret som er brakt! Så stor er denne vår prest - Han er himmelens og jordens skaper! (Rom 11:36).
   Men hvor stor og opphøyd Han enn er slik sett, så kunne det ikke hjelpe oss som ligger fanget i vår egen synd! - Tvert imot, dess helligere og mer opphøyd Han er, dess verre utsikter er det for oss! Men nå er Han også uendelig stor i miskunnhet og kjærlighet - ja, ifølge Ordet er det umålelig. Som øst er fra vest, som himmelen er over jorden osv.
   Apostelen har brakt oss et budskap om denne Hans storhet, som vi skal ta til hjerte som vår trøst i dag, og alle dager, så mange som ser sitt behov for det: «Da vi nå har så stor en yppersteprest, som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd.» (Hebr 4:14-15).
   Det er denne Hans storhet som blir deg til frelse - ja, som i det hele tatt har gjort frelse mulig!
   Tenk virkelig over dette: Vi frelses ene og alene ved denne prestetjeneste! - Ikke ved vårt eget bidrag.