11 Oktober
  

Fristelsens overvinner!

   Er du Guds Sønn, så kast deg ned! For det står skrevet ... Matt 4:6

   Djevelen fristet Jesus. Denne frekke og hovmodige ånd unnså seg ikke engang for å friste Guds Sønn, og til og med ta i bruk Guds eget ord for å bekrefte og legitimere sin forkynnelse! Og det er nettopp hovmodighet det dreier seg om. Legg nå bare merke til hva fristelsen gikk ut på - han ville friste Jesus til å gå sin egen vei, til selvhjulpenhet. Snedig gjort dette, for han henviser til Jesu forhold til sin far, som grunn til Hans rett og makt til selv å ordne sin sak.
   Her står vi i en særlig fare, for dette ligger så opp til - ja, er helt i tråd med vår gamle natur. Helt siden fallets dag har vi ønsket å kunne klare oss selv, uten Guds hjelp - men også med Guds hjelp - men aldri dette å måtte legge all vår fortrøstning på Ham!
   Men Guds ord roser saktmodigheten - og saktmodighet betyr nettopp at en har lagt sin sak i Herrens hånd, og stoler på Ham.
   Det var dette djevelen ville føre Jesus bort fra, og det er også dette han vil med oss. Å bli gode, sterke og seirende kristne kan det ofte kalles.
   Men nå har vi denne beretningen om Jesu seier i Skriften, som Jesus - den eneste som var til stede utenom fristeren selv, må ha fortalt disiplene.
   I denne Hans seier, har også du en evig seier over denne fristelse, denne synd - men vokt deg altså, at du ikke skal falle i, og bli værende i dette som heter selvhjulpenhet!