1 Oktober
 Gud er trofast!

   Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Hebr 13:5b

   Dette er et ord, et Herrens vitnesbyrd, en ofte trenger å høre i livet - i særlig grad om en har falt og forgått seg. Å da få høre Herrens ord: «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg!» det er som balsam for sjelen, og vekker en virkelig opp for hva nåde og sannhet er - ja, hva Veien i virkeligheten er!
   Veien er ikke at min beslutning om å følge Jesus og bli en god kristen, er alvorlig nok ment. Det er heller ikke at jeg i meg selv blir en stadig bedre kristen etter hvert - men at Han forlater meg mine synder! - At Han ikke slipper meg og ikke forlater meg, tross min skrøpelighet!
   Er ikke dette en helt annen vei til frelse enn hva du naturlig tenkte deg? Kanskje er det en helt annen vei til frelse enn den du går på i dag? Da trenger du ikke til mer kraft og hjelp, som du kanskje ber Herren om, men du trenger til sann omvendelse - omvendelse til tro på den Herre Jesus Kristus, til tro på evangeliet!
   La Herrens budskap nå helt inn til deg i dag; legg til sides ditt eget og hør: Det er for Hans skyld du skal få være en kristen! - For det verks skyld, som Han fullførte ifølge sitt eget sinn - det sinn som også kommer så sterkt til uttrykk i teksten vår, om du bare kan høre det: «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg!»
   «For så har Gud elsket!» (Joh 3:16).