9 Juni
  

Kom til Ham!

   Og kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere. 1 Pet 5:7

   Dette skal du få lov til!
   «Den tyngste byrde som du prøver bære, Er den du selv på forhånd lager deg,» heter det i sangen «Fortell Ham alt.» Det er også nettopp saken, at du kan komme til Ham med din uro og bekymring - fortell Ham alt!
   Jesus sier om dette: «Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?» - Og legger til: «Deres himmelske Far vet at dere trenger alt dette.» (Matt 6:27; 32).
   Han vet det! Som også Peter vitner i teksten her: «Han har omsorg for dere!»
   Tenk om det virkelig kunne gå opp for deg i dag dette, at himmelens Gud har omsorg for deg! - Ja, Han sparte ikke engang sin egen Sønn, men gav Ham for deg! (Rom 8:32). Da skulle det ikke bli vanskelig å kaste dine bekymringer på Ham.
   Men vårt av naturen vantro hjerte, må igjen og igjen overbevises, av Den Hellige Ånd, ved Ordet om, at Han har omsorg for oss! Det skjer ved herliggjørelsen av Jesus, vår frelser og forsoner.
   I den grad du får tro og ha tillit til evangeliet, kaster du også med desto større frimodighet dine plager på Ham - da du vet, at Han gjerne bar dem, for at du skulle ha fred. (Jes 53:5).
   Det er nemlig hva Ordet vitner. - Og da er det nok!
   «Fortell Ham alt! Du eier jo en Fader Som gjerne hjelpe vil i smått og stort, Han som for Jesu skyld din synd forlater, Vil ingen hjelpeløse vise bort.»