8 Juni
  

Frelst - hvordan?

   Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Apg 16:30

   Dette er alltid det naturlige menneskes tanke og spørsmål, stilt overfor dette med frelse!
   Dette er det spørsmål det dreier seg om, når det rolig og uanfektet reflekterer over dette med frelse, men i særlig grad, om det er skremt opp, for eksempel av opplevelsen av egen synd, stilt overfor Guds dømmende hellighet: «Hva skal jeg gjøre?»
   Hvorfor ikke svare med et motspørsmål: Hva kan du gjøre da? Du som allerede står der dømt av din egen synd! Hvordan har du tenkt å løse det, når du ut fra Skriftens eget vitnesbyrd vet, at «uten at blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt!» (Hebr 9:22).
   Da blir det slutt på spørsmålet om, hva du kan gjøre. - Da blir det bare et inderlig rop til Herren, slik som det brøt frem hos den synkende Peter: «Herre, frels meg!» - Og dette må også til, da Herren ikke hjelper andre enn dem som ikke kan hjelpe seg selv!
   Kanskje er du blant dem som har sluttet å stille spørsmålet slik, og i stedet spør: «Hva skal til for at jeg skal bli frelst?» Han som engang stilte det spørsmål vi har stanset for i dag, fikk dette svaret: «Tro på Herren Jesus!»
   Ja, Han er verd din tillit! - Det er nemlig Gud selv som har utvalgt denne vei til frelse for deg!