7 Juni
  

Sanne vitner!

   Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen. Joh 15:27

   Du kan ikke vitne om annet enn hva du selv har sett, hørt og opplevd!
   Du kan i beste fall da, ikke gjøre annet enn å henvise til hva andre pålitelige mennesker har sagt. Og det er ikke lite, men det er ikke ditt vitnesbyrd!
   Job fremstiller det slik: «Bare det ryktet meldte, hadde jeg hørt om deg, men nå har mitt øye sett deg.» (Job 42:5).
   Det er også dette som sies av samaritanerne, de som hadde kommet ut til Jesus ved Sykars brønn, på grunn av kvinnens vitnesbyrd: «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du (kvinnen) sa. For nå har vi selv hørt, og vi vet at Han i sannhet er verdens frelser.» (Joh 4:42).
   Nå kunne de vitne!
   Det er det alvorlige spørsmål du må stanse for i dag: Kan du vitne!
   David sier: «Jeg trodde, for jeg talte.» (Sal 116:10). Dette utlegger Paulus slik: «Jeg trodde, derfor talte jeg! - så tror også vi, og derfor taler vi.» (2 Kor 4:13).
   Har Herren, ved sitt ord, fått overbevise deg om sannheten i Jesu gjerning, slik at du kan si: «Han er frelser min!» - Ja, da er du et vitne! Du er et vitne, for du har likesom disiplene her, sett Hans gjerning! Om du ikke har vært øyenvitne på samme måte som dem, så har du likevel fått hjertets opplyste øyne til å se den usynlige, men levende!
   Moses så Ham, og Skriften vitner slik om det: «Ved tro nektet Moses, da han var blitt stor, å kalles sønn av Faraos datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så frem til lønnen. Ved tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede. For han holdt ut som om han så den usynlige.» (Hebr 11:24-27).
   Be om dette syn i dag!