6 Juni
  

Menneskefiske

   Frykt ikke! Fra nå av skal du fange mennesker. Luk 5:10

   Peter fryktet, da han så seg selv i sannhet, innfor denne hellige person, Jesus. - Frykten grep ham slik at han falt på kne og ba Jesus gå fra ham.
   Har du noen gang følt deg uverdig til Jesu samfunn og vennskap?
   Ja, alltid, vil du kanskje si. Men så har du også i likhet med Peter hørt Herrens: Frykt ikke!
   Dette, frykt ikke! kan komme til oss på forskjellige vis, men det skjer alltid ved en åpenbaring, ved lys over Jesu frelsergjerning. Ved at det blir klart for ditt hjerte dette, at Han ikke er sendt til verden for å dømme den, men for at verden skal bli frelst ved Ham! (Joh 3:17).
   Tenk, Gud, Faderen, har sendt sin Sønn, i den hensikt alene, at vi skal bli frelst ved Ham!
   Det er dette budskap som fanget Peters hjerte, så han tross alt ikke kunne forlate Jesus. - Og det er dette budskap som også fanger vårt! Noe annet har vi heller ikke fått til vårt «fiske!» Men det er da også fullstendig nok, selv om det ofte ser lite og utilstrekkelig ut i våre øyne.
   Og så er det dette alvorlige som må legges til, at det som ikke er fisket med dette agn, det er heller ikke fisket for Herren, men noe annet!
   Først må altså ditt eget hjerte fris fra angst, ved evangeliets åpenbaring. Og da er du ikke lenger i noen tvil om hva som også frelser andre - ja, er det eneste som frelser!