5 Juni
  

Løft dine øyne og se!

   Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst! Joh 4:35

   Ser du dette? - Ser du at du er omgitt av mennesker som trenger Guds frelse i Jesus Kristus? - Eller har djevelen fått innbille deg, at du er omgitt av mennesker som ikke vil ha noe med Hans frelse å gjøre?
   Det har alltid vært slik, at de fleste har vært likegyldige eller direkte fiendtlige - det er ikke noe nytt - men det har alltid også vært dem som bare har ventet på veiledning.
   Det er her du trenger formaningen: Løft dine øyne, til å se dette! Det er mange som går «hvite til høst!» - Og du som har lært Jesus å kjenne, har det beste budskap under himmelen å forkynne dem!
   Men hvordan? - Hvordan skal jeg nå frem til dem? Det kan synes så vanskelig ofte dette - ja, nærmest håpløst. Men også dette skal vi få legge i Hans hender! - Be Ham om, at Hans vilje med deg må skje. Da skal du nok finne din plass.
   Hovedsaken her er først og fremst denne, at du får øye på det Jesus forkynner deg her: Det er virkelig mange av dem der ute, som er klare for innhøstning.
   Løft dine øyne og se!