4 Juni
  

Fred være med dere!

   Min fred gir jeg dere. Joh 14:27

   Dette er ikke den fred som verden gir. Det understreker Jesus med det samme. Det er den samme fred som Jesus selv har! - Guds fred!
   Vi kan spørre, i all enkelhet: Hvordan kan Jesus eie en slik salig fred? Fordi Han er uten synd! Synden - vår synd - er det som tar freden bort fra oss! Vi kan ikke eie fred med Gud, så lenge vi har synd! Og da er det ikke bare, og i første rekke tale om en følbar fred, men som en reell tilstand - jeg har fred med Gud!
   Hvor håpløst er det ikke i utgangspunktet da, for slike som oss, som jo ikke kan annet enn å synde og fare vill, som Luther så presist har beskrevet det.
   Men Gud visste altså råd. Han sendte sin fred til oss, og det gjorde Han idet Han sendte sin egen Sønn til en soning for våre synder! - Med andre ord idet Han tok vår synd - fredsforstyrreren - bort ved Ham.
   I Ham er ingen synd, og Han er det som gjelder i mitt sted, for den hvite trone! Det er denne fred Han har gitt oss - sin fred!
   Det er jo dette Han også sier like ut her, men som vi er så trege til å høre og oppfatte - min fred gir jeg dere!
   Det er da en evig fred, en fred som ikke kan forgå. Skulle det skje, da måtte jo Jesus selv miste sin fred, noe som er utenkelig - ja, umulig.
   Det er altså ikke med denne fred, som det er med denne verdens, som er avhengig av de skiftende forhold her på jord: «Hos Ham er ingen forandring eller skiftende skygge.» (Jak 1:17).
   Men vi lever så ofte som om det var denne verdens - og vårt eget hjertes - skiftende forhold det kom an på!