30 Juni
  

Før noen din gjerning!

   Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Matt 25:34-36

   Dette er et ord mange troende får store vanskeligheter med, og mang en «vekkelsespredikant» ynder å trekke frem. De elsker slike tekster og utleg-ger dem forkjært, slik at mange blir engstelige på egne vegne, uten grunn.
   Men her tales jo så mye om gjerninger! - Og jeg har så lite av det!
   Det du først av alt skal merke deg i Jesu ord her - det du må få tak i for i det hele tatt å kunne nærme deg denne teksten rett - det er: «Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt!»
   Et annet sted heter det: «I Ham har Han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt» (Ef 1:4).
   Hvor var disse - som det tales til i teksten her - da med sine gjerninger? - Før verdens grunnvoll ble lagt! Og hvor var du med dine?
   Nei, Jesus taler først og fremst om et sinn, om et sinnelag - det som Paulus kaller Kristi sinn, og som han ønsker fremvekst av i de troende: «La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus.» (Fil 2:5).
   Dette sinn er i enhver troende, men oftest så skjult for dem selv, for at de ikke skal begynne å bygge på det, men på Jesus selv alene!
   Vi ser dette også på dem som det tales til i teksten her. De svarer Ham: Når så vi deg slik? - Når gjorde vi dette? osv.
   De andre - de som ble vist inn i fortapelsen - sier: «Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel, og tjente deg ikke?» De mente seg altså å ha gjort dette!
   Fordi det før nevnte sinn er i Kristus Jesus, skal din fremste oppgave være den å holde deg nær til Ham! - For hør bare hvor forunderlig det lyder i Guds ord, når det taler om hva du skal stå frelst for Ham ved: «I Ham har Han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi (ved det - og altså før noen din gjerning!) skulle være hellige og ulastelige for Hans åsyn.» (Ef 1:4).
   Takk Jesus at du var så god!