29 Juni
  

Skrøpelig - men sterk!

   Våk og be ...! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Mark 14:38

   Ja, hvem har vel ikke erfart sannheten i disse Jesu ord! - Du ville så gjerne, du var så fast bestemt på - men så gikk det så galt allikevel. Det lyktes ikke, det du så gjerne ville, for kjødet viste seg så skrøpelig, så ute av stand til å fullføre.
   Du kan ofte høre forkynnelse som fremhever, at dersom bare ånden - og da mener de faktisk ikke Ånden, men din egen ånd - er villig nok, så står du godt skodd, mot de krefter som er fiendtlige overfor oss.
   Det du da blir sittende igjen med er, at du må skjerpe deg, og stålsette deg mer mot fienden.
   Jesus ber deg også her om å skjerpe deg: Våk og be! - Men ikke for at du skal ta opp kampen! Det er jo nettopp hva Han understreker her, at det hjelper ingenting, hvor villig Ånden er, for kjødet er skrøpelig!
   Ånden er jo selvsagt alltid så villig som det bare er mulig å være det! Nei, Han mener noe ganske annet: «Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.» (Joh 15:5).
   Det er denne åndelige forstand du må vokte deg for å drive bort fra! - Og det er nettopp hva den før nevnte forkynnelse fører til!
   Det er ikke slik, at Han likesom skal stå ved din side og kjempe sammen med deg, eller gi deg kraft til å overvinne - nei, Han har jo kjempet og vunnet, Han har seiret, og Han er kraften! Derfor: Bli i Ham!
   Det er saken. - Du skal få skjule deg i Jesus, og få del i Hans seier. Da seirer også du! Og om du faller igjennom på grunn av det skrøpelige kjød, står likevel Hans seier like fast - mer urokkelig enn himmel og jord!
   Ta dette gledesbudskapet til deg i dag, og våk og be!