24 Juni
  

Bli i Ham!

   Bli i meg! Joh 15:4

   «Ett er nødvendig!» - Det sa Jesus ved en anledning, hvor en i sin uforstand ville jage en Jesu venn bort fra den gode del. (Luk 10).
   Hun, Marta, som ville jage sin søster, Maria, bort fra denne plassen, hun var selv en som var glad i Jesus og gjerne ville tjene Ham - men nok ennå ikke mottagelig for den så urimelige tanke, for det naturlige menneskes sinn - at bare ett er nødvendig! Nemlig å eie Jesus selv! Han er det ene nødvendige!
   Hva så med alt det andre, ropes det gjerne opp da. Jesu svar på dette er: «Søk da først Guds rike og Hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!» (Matt 6:33).
   Det er altså om å gjøre at to ting blir vår eiendom; det er Guds rike og Hans rettferdighet!
   Ved ett tilfelle - i en samtale med fariseerne og de skriftlærde - sier Jesus om de gjerninger Han gjør: «Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere.» (Matt 12:28).
   Om Guds rettferdighet, hører vi Jesu ord igjen: «Og når Han (Den Hellige Ånd) kommer, skal Han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: ...Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger.» (Joh 16:8 og 10).
   Dette sier Han som «Gud har gjort til synd for oss, for at vi i Ham skal bli rettferdige for Gud.» (2 Kor 5:21). Jesus er din rettferdighet for Gud!
   Begge dele - både riket og rettferdigheten for Gud - er altså gitt oss i Jesus! - Derfor, hør Hans kall til deg: «Bli i meg!»