23 Juni
  

En ryddet vei!

   Dra inn! Dra inn gjennom portene, rydd veien for folket! Bygg, bygg veien, rens den for stein, løft et banner for folkene! Jes 62:10

   Er det Guds vilje, og er det om å gjøre for Ham, at du blir frelst?
   Bare det vers fra Skriften som du nettopp har lest, burde overbevise deg om den sannheten! Her hører vi en sterk oppfordring om å gjøre alt som gjøres kan, for at den veifarende ikke skal komme til skade eller ta feil av veien og fare vill, så det fastsatte målet ikke nås.
   Det er som om vi hører apostelen Paulus’ ord tone i bakgrunnen: «Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav Ham for oss alle.» (Rom 8:32).
   Nei, Han har virkelig ikke spart på noe! Først har Han bygd veien, ryddet den for alt anstøt - og så har Han løftet et banner, for at alle skulle se det! - Og dette banner er nettopp Hans Sønn, gitt i ditt sted. Det er Jesus Kristus, og det som korsfestet! Som det heter i Høysangen: «Hans banner over meg er kjærlighet!» (Høys 2:4).
   - Og hva denne kjærlighet åpenbares ved, det holder Ordet frem for oss: «I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.» (1 Joh 4:10).
   Det er banneret, Han har reist for folkene!
   Du kan nå ta for deg, og lese det ene vers som utgjør teksten vår i dag, og spør: Kan jeg se noen kjærlighet til meg her?