22 Juni
  

Søk Ham!

   Mitt hjerte holder fram for deg (ditt ord): Søk mitt åsyn! - Herre, jeg søker ditt åsyn. Sal 27:8

   Det er et salig budskap for syndere her på jord dette, at Han har bedt oss å komme!
   Du som kommer til Ham nå, du skal altså vite - og det ut fra Hans eget ord til deg - at du ikke kommer ubedt.
   Du forgår deg altså ikke på noen som helst måte, du som søker Ham som din frelser. - Det vil si, du som søker Ham som synder! Han har jo selv sagt - som også salmisten peker på her: «Søk mitt åsyn!» Og føyer så til: Herre, nå er det jo nettopp det jeg gjør! - Jeg gjør etter ditt ord og din vilje - jeg søker ditt åsyn!
   Du som kjenner deg så dømt, på grunn av din synd - den som henger så fast ved deg - du kjenner Jesu ord: «Jeg er kommet for å kalle syndere!»
   Du kan si Ham: Herre, jeg kommer på ditt ord! Visst er det ille med meg! - Det er i grunn så mye verre enn alt jeg kunne forestilt meg på forhånd, men du har bedt meg å komme!
   Men du som er rettferdig, hva vil du med frelseren? Jesus sier jo også like klart: «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige!» Så er det altså umulig, at du kan komme på Hans ord, så lenge du svever i denne din villfarelse! Den utrolige villfarelse det jo er, at du tror deg rettferdig endatil innfor Gud! Og slik har faktisk de fleste mennesker det - dessverre.
   Men du som ved sannhetens lys er løst fra dette - hør det igjen, og gled deg over det: Jesus har bedt oss å komme!