21 Juni
  

Den nye sang - om blodet

   Og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud. Åp 5: 9

   Det står mye om den nye sang i Skriften. - Et av de mest kjente steder er Davids vitnesbyrd: «Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud.» (Sal 40:4). - Og her i teksten vår, får vi åpenbart hva denne sangens tema er. - Som det heter i en av våre kjente sanger: «Hjertetrangen anfører sangen, Emnet er Jesu Kristi blod
   Lammets blod! - Det er sangens innhold.
   Kan du synge den nye sangen?
   Det er en mengde mennesker, som har et «positivt» forhold til «kristendommen,» men ikke forstår seg på, eller har noe som helst forhold til forkynnelsen av blodet.
   Da er man i virkeligheten fortapt, midt i menigheten!
   De som står for tronen en dag, kjennetegnes nettopp av at de synger denne sangen, om den kostbare pris, som alene kunne åpne et stengt Paradis.
   Du som leser dette nå i denne stund, nettopp deg forkynner jeg: Det har åpnet for deg, det stengte Paradis!
   Kjenner du ikke da, at sangen bryter frem i deg? Jo, om du får tro det, så vet du hva den nye sang er - ikke i teorien, men av erfaring!
   Det er den saligste sang, i himmel og på jord!