20 Juni
  

Troverdig tale!

   Det er et troverdig ord. 1 Tim 1:15

   Et ord som det er «fullt verdt å motta,» føyer han så til.
   Og dette skyldes at det ikke er et ord han har fra seg selv, men «jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv mottok: At Kristus døde for våre synder etter Skriftene.» (1 Kor 15:3).
   Han hadde selv fått det! Det var gitt ham! Derfor er det et troverdig ord, fullt verd å motta - det er Guds ord!
   Og hvilket ord er det så? - Jo, som du allerede har hørt: «At Kristus døde for våre synder etter Skriftene!» - Eller som han videre sier, etter vår tekst: «Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere!»
   Bli stående ved dette nå. - Tenk over dette, at det er et troverdig ord - et Guds ord - dette at Jesus er død for dine synder! Det er fullt verd å motta! Og da gjør du vel det?
   Skulle du ennå stå tvilende på avstand, når Herren selv har sagt det?
   Men jeg er så uverdig! - Det henger så mye ved meg! - Jeg er likesom så usann og hyklerisk, når det kommer til stykket! - Jeg får ikke til å tro! osv. Det er en reaksjon som ofte oppstår når dette budskap kommer innpå en.
   Ja, kan hende det er som du beskriver det, og mye verre ting også, men sto det ikke her, at dette troverdige ord var et ord om syndens soning?
   Hør nå, imot alle innvendinger: Det er fullt verd å motta!