2 Juni
  

Alt til gode for oss!

   - alle ting samvirker til gode for dem. Rom 8:28

   Dette må da være et lykkelig folk!
   Tenk at Guds ord virkelig taler om et folk her på jord, som alt - absolutt alt - samvirker til det gode for. Det er de som elsker Gud!
   Dette satte kanskje en brå stopper for ditt håp? Du skulle gjerne høre til blant dette salige folket, men elske Gud! - Gjør jeg virkelig det?
   Har du lest om hvor denne kjærlighet til Gud stammer fra? «Vi elsker fordi Han elsket oss først.» (1 Joh 4:19). «Mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.» (Rom 5:6).
   Er du som mennesker flest, hva gjør du da når du hører om kjærligheten? - Jo, du ser inn i deg selv, om du kunne finne en gnist av den der. Men hva sier Guds ord: «I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.» (1 Joh 4:10).
   Kanskje det da allikevel er mulig for deg å høre til dette folket? Ja, det skal være sant at det er mulig, for den som må ta sin tilflukt til denne Hans død for skrøpelige og ugudelige!
   Alt - absolutt alt - skal samvirke til det gode for deg!
   Du synes det er utenkelig nå - ja, vi skal ikke forsøke å gi oss selv mer tro enn vi faktisk har, og livet kan by på så mange vanskeligheter - men Guds ord sier likevel så! Det skal du få lov til å ta til deg i dag!