19 Juni
  

Hvem renser Han?

   Hver den som bærer frukt, renser Han, for at den skal bære mer frukt. Joh 15:2

   Hvem er det så, som i det hele tatt bærer frukt, og dermed også er gjenstand for denne Guds renselse, som vi leser om her?
   Det har Jesus sagt oss med rene ord: «Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg.» (Joh 15:4).
   Denne helliggjørelses- og tjenestevei, er en gåte og en hemmelighet for alt kjød. Og dessverre også for mange av dem som mener seg å være på salighetsveien! Derfor strever de da også med å bære frukt for Gud, i trelldom under loven!
   Men hør hva Jesus åpenbarer, da Han videre viser, hva det vil si å bli i Ham: «Likesom Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet.» (Joh 15:9). - Og hvilken kjærlighet! - Som Faderen elsker Jesus, sin Sønn, er også vi elsket! - Med den samme kjærlighet!
   Får du leve i troen på dette budskap - som er Herrens eget ord til deg - da bærer du frukt. Og da er du også gjenstand for denne renselse.
   Det er her det ofte blir så vanskelig for oss. - Vi tenker at den tukt vi er utsatt for, er et tegn på Herrens mishag, men det er tvert imot tegnet på at vi er gjenstand for Guds uendelige kjærlighet! «Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg.» (Åp 3:19). «For den Herren elsker, den tukter Han, og Han hudstryker hver sønn som Han tar seg av.» (Hebr 12:6).
   Det burde altså ikke forundre oss dette!