18 Juni
  

Gled dere!

   Store ting har Herren gjort mot oss, vi ble glade. Sal 126:3

   Israelsfolket fikk vende hjem, frigjort fra den onde og fremmede makt, som hadde holdt dem i et jerngrep. Da var det glede!
   Du har vel også sett opptak av gledescenene i vårt eget land, da den annen verdenskrig var over, og den rettmessige kongen vendte hjem. Frigjort fra den fremmede og undertrykkende makt.
   I Ordet heter det: «Herrens Ånd er over meg, for Han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri!» (Luk 4:18).
   Det er tre makter Herren måtte sette oss fri fra - for på samme måte som seieren i krigen ikke kom av seg selv, men ved manges innsats, så har heller ikke den åndelige seier og frigjørelse kommet uten kamp!
   Om den første makt, verden, heter det: «Hele verden ligger i det onde.» (1 Joh 5:19). Du kjenner vel til verdens dragende og bindende makt!
   Om den andre, djevelen, heter det: «Den som hadde dødens velde, det er djevelen.» - Han under hvem vi «av frykt for døden var i trelldom hele vår livstid.» (Hebr 2:14-15).
   Og om den tredje, synden, heter det: «Hver den som gjør synd, er syndens trell.» (Joh 8:34). Hver den som gjør synd ...! Det gjelder vel deg også da!
   De to første her, er utenfor deg - det er makter som virker på deg utenfra, men den tredje er på innsiden - ja, er ditt kjød!
   Disse to første fiender har altså en frende på innsiden av «borgen,» som åpner døren for dem innenfra! Mennesket er selv sin verste fiende! Det er ikke mye rosverdig og glamorøst over dette, men det er sannheten!
   Disse fiender har Jesus bekjempet og satt oss fri fra! Apostelen sier derfor: «Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!» (Fil 4:4).