17 Juni
  

Trengslenes ende!

   Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Åp 21:4

   Det eneste vi vet ut fra Guds ord, om våre trengsler og sorger her på jord, det er at de en dag skal vise seg å ikke være gråt verdig.
   Det er utenkelig for oss, så lenge vi er her, for vi kan oppleve mye vondt - men Guds løfte er, at alt dette skal vendes til det gode for oss.
   Det må tros! - Det kan ikke fattes her. - Og det kreves heller ikke av oss, men vi skal få klynge oss til dette Guds ord og løfte:
«Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.»
   Det vil altså si at årsaken til tårene vil være borte! Det er mer enn hva menneskelig trøst kan bringe oss. - Den kan være god, men den kan ikke forandre det som faktisk har skjedd!
   Du er kalt til å stole på Gud, du som har tatt din tilflukt til Ham!
   Vi sier gjerne da: Det er ikke så enkelt dette, det skjer så mye jeg ikke forstår, og jeg er jo bare et menneske!
   Ja, du er bare et menneske, og ingen har mer forståelse for det, enn nettopp Gud: «Han vet hvordan vi er skapt, Han kommer i hu at vi er støv,» står det (Sal 103:14) - men Han er ikke bare et menneske, Han som har gitt løftet! - og det er det du skal få se på og klynge deg til.
   Det skal oppfylles! - For det er umulig at Han kan lyve!