15 Juni
  

Av nåde - alt!

   - ditt hjerte er ikke rett for Gud. Apg 8:21

   Dette er Peters skarpe ord til trollmannen Simon, som angivelig skulle ha omvendt seg til Herren, men ville kjøpe Den Hellige Ånds gave for penger.
   Han får også høre disse alvorlige ord: «Måtte ditt sølv følge med deg til fortapelsen!» (Apg 8:20).
   Her får vi et glimt inn i det alvor som følger av å ha med det hellige å gjøre! Noe som er nærmest fraværende i vår tid.
   Det har da også Skriften forutsagt, da den sier om menneskene i den siste tid (også i menigheten): «Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være ... uten aktelse for det hellige (tidl. overs. vanhellige). (2 Tim 3:1-2).
   Men Simon fant åpenbart redning han. - Han bøyde seg for apostelens alvorlige ord, og ber: «Be dere til Herren for meg, for at ikke noe av det dere har sagt, må komme over meg!» (Apg 8:24). Og vi kjenner Jesu ord: «Den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut.» (Joh 6:37).
   Mulighetene er nok store for, at du skal få møte denne synderen i himmelen!
   Men tilbake til hva som forårsaket denne skarpe reaksjonen: «- fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger!»
   Du må være klar over, at dette gjelder enhver betaling vi måtte komme med, utenom den eneste løsepenge som gjelder, nemlig Lammets blod - Jesu Kristi dyrebare blod!
   Da rykker det nok alvorlig innpå enhver av oss dette! La det bli alvor!