12 Juni
  

Ved Hans sår!

   Ved Hans sår har vi fått legedom. Jes 53:5

   Ja, det er nærmest så en ikke riktig tør å tro det som det står. Ved Hans sår - punktum!
   Er det da ikke mer som kreves til min legedom? Det vil si, til min hele og fulle frelse?
   Nei, det er alt som kreves!
   Men hvorfor denne skepsis - denne mistro? Jo, fordi vi av naturen alltid tenker, at vi må betale noe i denne sammenheng. Først da kan vi likesom tro, at det er betalt med god nok valuta.
   Men det du er kalt til, det er å gi akt på hva Han har betalt! «Det kostet Jesu dyre blod, Å frelse meg en dag!»
   Som Peter forkynner det: «For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.» (1 Pet 1:18-19).
   Kristi dyrebare blod! - Idet det begynner å gå opp for deg - hvilken pris som er betalt - da begynner også skepsisen mot dette budskapet å svinne som dugg for solen, og du begynner å takke og prise i stedet: «Ved Hans sår! - Ved Hans dyrebare blod!»
   «Dere er dyrt kjøpt!» - Det minner apostelen korinterne innstendig om (1 Kor 6:20; 1 Kor 7:23), så vær ikke redd for å nøye deg med dette du også. Faderen selv nøyer seg med dette!
   Nå kan du takke og prise!