10 Juni
  

Tro på Herren Jesus!

   Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst! Apg 16:31

   Dette kan vi få forkynt igjen og igjen, og allikevel fortsetter det spørsmål å ulme der inne: «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?»
   Du skal ta din tilflukt til, hva Jesus har gjort for deg, vitner Ordet. Men vi stiller dette ulykksalige spørsmål, til tross for at vi er blitt gjort kjent med sannheten! Så ondt og vantro er dette vårt hjerte av naturen - det har ingen tillit til Gud!
   Et sted formaner Guds ord oss: «Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud.» (Hebr 3:12).
   Vi skal altså vokte oss for, at dette får makt over oss - det fører oss til frafall!
   Paulus skriver til galaterne som nettopp hadde latt dette skje, i stor grad: «Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere er falt ut av nåden.» (Gal 5:4).
   Når Gud i sin nåde og miskunnhet har kalt deg til frelse ved sin Sønn, Jesus Kristus, skal ikke du gjøre Ham til en løgner, ved å legge noe til! Dette er den største synd! Det er synden mot Den Hellige Ånd, bespottelsen av nådens Ånd, som det ikke finnes forlatelse for - for denne synd består jo nettopp i å avvise det som er gitt deg til frelse. - Forkastelsen av syndenes forlatelse, utelukker jo syndenes forlatelse!
   Hør: Det er Den Hellige Ånd som forkynner deg full og hel frelse ved Jesus Kristus! - Derfor: Tro på Herren Jesus!