Sanger

 

Av Dagfinn Sandal

Det finnes intet her i verden

Kom til Golgata

Sanger og vitnesbyrd:

Av Frode og Rune

Jeg vil synge om min kjære Herre Jesus

Av Marit og Martha

Jeg er fri!