Sanger

 

Sanger av Reidun Aspelund og Sigurd Medhaug

5 sanger sammen

Du møter så ofte

Du slettet ut min syndeskyld

Hold ut mitt barn

Jeg vandret så sorgtung

Mennesker for evig

Av Dagfinn Sandal

Det finnes intet her i verden

Kom til Golgata

Sanger og vitnesbyrd:

Av Frode og Rune

Jeg vil synge om min kjære Herre Jesus

Av Marit og Martha

Jeg er fri!