Merkedager og temadager: 
Lysmesse
 (7. desember)
I 
Jes 42:5-6 Et lys for folkeslagene Lyd 
2 Kor 4:6 Lyset i våre hjerter Lyd 
Joh 1:9-12 Lyset kom til verden Lyd 
II 
Sal 119:101-105 Ditt ord er et lys på min sti Lyd
1 Joh 2:7-13 Det sanne lys skinner Lyd Video
Luk 1:76-79 Gjeste oss som en soloppgang Lyd Video
III 
Sal 89:12-18 De som vandrer i ditt åsyns lys Lyd
Åp 22:1-7 Herren skal lyse Lyd
Joh 8:12 Jeg er verdens lys Lyd

Helligtrekongersaften (5. januar)
Alle
rekker
Mal 3:17 - 4:2a Hans eiendomsfolk Lyd Video
1 Tim 1:15-20 Et troverdig ord Lyd
Luk 2:15-20 For de små! Lyd Video

Helligtrekongersdag (6. januar)
Alle rekker

Jes 2:1-5 Herrens fjell i de siste dager Lyd
Hebr 13:12 - 16 Gå inn! - og gå ut! Lyd 
Matt 2:1-2 Søk! - og tilbe! Lyd

For kristen enhet (18. januar)

Amos 9:5–7 Er dere mer for meg enn andre? Lyd 
Ef 2:11-18 Kristus forener Lyd
Joh 17:12–19 Jeg ber at du skal bevare dem Lyd 
II 
Mal 2:10 Har vi ikke alle samme far 
1 Joh 4:18–21 Vi elsker fordi Han elsket oss først Lyd
1 Joh 4:18–21 ...er kjærlighet! Lyd
Joh 17:1–11 Så de kan være ett Lyd
Joh 17:1–11 Så de kan være ett (Ypperstepresten) Lyd Video
III 
1 Mos 50:14–21 Josef tilgir sine brødre Lyd
Ef 4:1–6 Å bevare Åndens enhet Lyd
Joh 13:1–17 Jesus vasker disiplenes føtter Lyd 
Joh 13:1-17 Jesus vasker disiplenes føtter Lyd

</