Nyttårsaften 
I 
Fork 3:1-2. 4-7. 11 a Alt har sin tid Lyd
1 Pet 1:22-25 Herrens ord varer til evig tid Lyd
Luk 13:6-9 Fikentreet som ikke bar frukt Lyd
II 
Jer 29:10-14 Fredstanker:fremtid og håp. Lyd
2 Pet 3:13-15a. 17-18 Forventning. Lyd
Joh 14:27 Min fred gir jeg dere.Lyd
III 
Klag 3:22-26 Herrens miskunn er ikke forbi Lyd
1 Joh 1:5-7 Dersom vi vandrer i lyset Lyd Video
Matt 11:25-30 Jeg vil gi dere hvile Lyd

Nyttårsdag / Jesu navnedag  

4 Mos 6:22-27 Velsignelsen Lyd 
Fil 2:5-11 Navnet over alle navn Lyd
Luk 2:21 Han fikk navnet Jesus 
II 
Sal 103:13-18 Forgjengelighet og miskunn. Lyd
Apg 4:8-12 Ikke noe annet navn. Lyd Video
Matt 1:20 b-21 Navnet Jesus:Han skal frelse. Lyd Video
III
Sal 72:17-19 Hans herlige navn Lyd
Rom 10:8 b-13 Rik nok for alle Lyd 
Matt 18:19-20 Samlet i mitt navn Lyd Video
Matt 18:19-20 Samlet i mitt navn

Kristi åpenbaringsdag 

Jes 60:1-6 Herrens herlighet over deg Lyd Video
Ef 3:1-7 Kristi mysterium 
Matt 2:1-12 Vismennene hyller Jesus Lyd Video
II 
Jes 49:1-7 Et lys for folkeslag Lyd Video 
Rom 15:4-6 Håp som skriftene gir. Lyd
Luk 2:40-52 Jesus som tolvåring i tempelet Lyd
III 
Jes 51:4-8 Min frelse varer fra slekt til slekt Lyd Video
2 Kor 4:1-6 Kristi herlighet Lyd Video
Joh 12:42-47 Som lys er jeg kommet til verden Lyd Video
Joh 12:42-47 Som lys er jeg kommet til verden Lyd Video

2. søndag i åpenbaringstiden  

Jes 42:1-6 Herrens tjener:et lys for folkene Lyd 
Apg 18:24 - 19:7 Johannesdåpen og kristen dåp Lyd 
Matt 3:13-17 Jesus blir døpt Lyd 
Matt 3:13-17 Jesus blir døpt Lyd
II 
2 Mos 1:22 - 2:10 Moses blir født Lyd Video
Ef 1:7-12 Guds viljes mysterium. Lyd
Mark 1:3-11 Døperen Johannes og Jesu dåp Lyd
III 
Jes 53:6-9 Han har båret deres synder Lyd
Kol 1:15-20 Skapelse og forsoning Lyd
Joh 1:29-34 Guds lam bærer verdens synd Lyd

Joh 1:29-34 Åndens vitnesbyrd! Lyd Video

3. søndag i åpenbaringstiden