Tilbake                                                            Tekster
                                                                                    
                                                for nedlastbare prekener
                                                                                                                Av Einar Kristoffersen


                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GT

1 Mos 1,11-19 *

1 Mos 1, 26-31 *

1 Mos 3,8-15 *

1 Mos 4,1-7 *

1 Mos 11, 1–9 *

1 Mos 12,1-3 *

1 Mos 18,1-8 *

1 Mos 28,10-19a *

1 Mos 45,1-15 *

1 Mos 50,14-21 *

2 Mos 3,1-6 *

2 Mos 3, 10-12; 4, 10-16 *

2 Mos 3, 13-15 *

2 Mos 12, 1. 3-8. 11-14 *

2 Mos 12,21-28 *

2 Mos 14,1-22 *

2 Mos 15, 1-3 *

2 Mos. 17,1-7 *

2 Mos 19, 1-6 *

2 Mos 20:1-17 *

2 Mos 24,3-13 *

2 Mos 25,17-22 *

2 Mos 34,27-35 *

3 Mos 4,13-20 *

4 Mos 6,22-27 *

4 Mos 21, 4-9 *

4 Mos 27,15-22a *

5 Mos 6,4-9 *

5 Mos 8, 2-3 *

5 Mos 8, 7, 11-18 *

5 Mos 11, 8 - 14 *

5 Mos 15, 7-8. 10-11 *

5 Mos 30, 11-15 *

5 Mos 30,15-20 *

1 Sam 1, 21-28 *

1 Sam 2,1-9 *

1 Sam 3,1-11 *

2 Sam 12,1-9 *

1 Kong 3, 5–14 *

1 Kong 8,12-13; 27-30 *

1 Kong 17,8-16 *

1 Kong 17, 17–24 *

1 Kong 19,11-13a *

Neh 9,19–21 *

Job 2,1-10 *

Job 17, 7-15 *

Job 19, 21–27 *

Job 28,20-28 *

Sal 13, 2-6 *

Sal 14,1-7 *

Sal 16,1-11 *

Sal 22,2-9 *

Sal 24, 1-10 *

Sal 32,1-11 *

Sal 33,18-22 *

Sal 36,6-11 *

Sal 47,2-10 *

Sal 67, 2–7 *

Sal 73,23-28 *

Sal 80,1-20 *

Sal 81,1-8;14-17 *

Sal 85,1-4 *

Sal 81,9-14 *

Sal 91,1-16 *

Sal 103,1-6 *

Sal 103,8-14 *

Sal 110,1-4 *

Sal 115,9-11 *

Sal 116, 1-14 *

Sal 117,1-2 *

Sal 119,80-83 *

Sal 121,1-8 *

Sal 122:1 *

Sal 123:1-4 *

Sal 124,1-8 *

Sal 125,1-5 *

Sal 126,1-6 *

Sal 126,1-6 *

Sal 127,1-2 *

Sal 128,1-2 *

Sal 129,1-8 *

Sal 130,1-8 *

Sal 131,1-3 *

Sal 132,1-9 *

Sal 133,1-3 *

Sal 135,14-21 *

Sal 138,1-8 *

Sal 139,1-18; 23-24 *

Sal 141,1-10 *

Sal 145:1-8, 17-21 *

Sal 146,1-10 *

Ordsp 7, 1–3 *

Ordsp 8, 1-2. 22-31 *

Ordsp 14,21-22. 25. 31. *

Fork 3, 1-2. 4-7. 11 a *

Høys 8,6-7 *

Jes 1:1, 10-20 *

Jes 2,2-5 *

Jes 5, 1-7 *

Jes 5,4-7 *

Jes 6,4-10 *

Jes 7, 10-14 *

Jes 9,1-3 og 6-7 *

Jes 12,1-6 *

Jes 25, 6-9 *

Jes 35,1-10 *

Jes 40,1-5 *

Jes 40,26-31 *

Jes 42,1-6 *

Jes 43, 10-13 *

Jes 43, 16-21 *

Jes 44,3-5 *

Jes 45, 5-8 *

Jes 49,8-10 *

Jes 51,11-16 *

Jes 52,7-10 *

Jes 52:13-15,53,1 *

Jes 53, 1-5 *

Jes 54, 7-10 *

Jes 55, 1-3 *

Jes 55,1-7 *

Jes 55, 8-13 *

Jes 56, 6-8 *

Jes 57,14-16 *

Jes 61,1-3 *

Jes 62,10-12

Jes 65,1-2

Jes 65,17-19 *

Jes 66,18-19 *

Jer 2,4-13 *

Jer 6,16–19 *

Jer. 18,1-10 *

Jer. 20,7-13 *

Jer 23, 16-24 *

Jer. 31,1-5 *

Jer. 31,31-34 *

Jer. 33,14-17 *

Klag 3, 22-26 *

Esek. 3,16-21 *

Esek 34, 11-16 *

Esek 34:11-16 *

Esek. 34,23-31 *

Esek. 36,27-29a *

Dan.6,4-12

Hos. 6,1-3 *

Hos. 14,5-9 *

Joel 3,1-3 *

Joel 3,3-5 *

Amos 8:1-12 *

Amos. 8,11-12 *

Jonas 2,1-11 *

Mika 5, 1-4 a *

Mika 6,6-8 *

Mika 7, 18-20 *

Sef. 3,14-17 *

Hag. 2,3-9 *

Sak 2,14-3,5 *

Sak 3, 1-5 *

Sak 7,8-12a *

Sak 9, 9-10 *

Mal 4,4-6 *

NT Evangelietekster

Matt 1,18-25 *

Matt 1,18-25 *

Matt 2, 1-2 *

Matt 2, 1-5; 7-8; 12 *

Matt 2,2-11 *

Matt 2,16-23 *

Matt 3,11-12 *

Matt 3,16-17 *

Matt 5,10-12 *

Matt 5,13-16 *

Matt 5,38-48 *

Matt 6,7-13 *

Matt 6,19-24 *

Matt 6,24-34 *

Matt 7,7-12 *

Matt 7,15-20 *

Matt 7,21-29 *

Matt 8, 5-13 *

Matt 8,14-17 *

Matt 9,35-10,7 *

Matt 10,28-31 *

Matt 11,25-30 *

Matt 12,33-37 *

Matt 12, 38-42 *

Matt 13,24-30 *

Matt 13,54-57a *

Matt 14,22-34 *

Matt 15, 21-28 *

Matt 16,12-20 *

Matt 16,24-27 *

Matt 17,1-9 *

Matt 18,1-7 *

Matt 19,27-30 *

Matt 20,1-16 *

Matt 20,25-28 *

Matt 21,1-9 *

Matt 21,10-17 *

Matt 22,15-22 *

Matt 22,34-40 *

Matt 23,23-28 *

Matt 24,35-44 *

Matt 25,1-13 *

Matt 25,14-30 *

Matt 25,31-46 *

Matt 26,6-13 *

Matt 26,17-29 *

Matt 26,36-45 *

Matt 28,1-10 *

Matt 28,16-20 *

Mark 1,4 *

Mark 1,14-20 *

Mark 1,40-45 *

Mark 2,23-28 *

Mark 3,13-19 *

Mark 5:25-34 *

Mark 5,35-43 *

Mark 6,30-44 *

Mark 9,2-13 *

Mark 9,17-29 *

Mark 10,13-16 *

Mark 10,32-34

Mark 10,28-31 *

Mark 12,28-34 *

Mark 12,37 b-44 *

Mark 13,21-27 *

Mark 14:22-24 *

Mark 14:27-42 *

Mark 16,1-8 *

Mark 16,14-20 *

Luk 1,26-38 *

Luk 1,39-45 *

Luk 2,1-20 *

Luk 2,21

Luk 2,22-40

Luk 2,40-52

Luk 3,3 *

Luk 3,7-18 *

Luk 4,16-22a

Luk 5,1-11 *

Luk 5,27-32 *

Luk 6,20-23

Luk 7,11-17

Luk7,36-50

Luk 8,1-3

Luk 9:23–26 *

Luk 9,28-36 *

Luk 9,57-62 *

Luk 10,1-2; 16-20 *

Luk 10,1-11; 16-20 *

Luk 10,21-24 *

Luk 10,25-37 *

Luk 10,38-42 *

Luk 10,38-42

Luk 11:5-13 *

Luk 11:14-28 *

Luk 12,13-21 *

Luk 12,13-21 *

Luk 12,35-40 *

Luk 12,41-48 *

Luk 13,18-21 *

Luk 13,22-30 *

Luk 14:1, 7-14 *

Luk 14,12-14 *

Luk 14,15-24 *

Luk 14,25-33

Luk 15,1-10 *

Luk 15,11-32 *

Luk 16,13 *

Luk 16,19-31 *

Luk 17,7-10 *

Luk 17,11-19 *

Luk 18,1–8 *

Luk 18,9-14 *

Luk 18,9-14 2 *

Luk 18,31-43 *

Luk 19,1-10 *

Luk 19,41-48 *

Luk 21,10-19 *

Luk 21, 27-36 *

Luk 22,14-23

Luk 22,24-27 *

Luk 22,28-34 *

Luk 24,13-35 *

Luk 24,36-45 *

Luk 24, 46–53 *

Luk 24,50-53 *

Joh 1, 1-14 *

Joh 1,9-12 *

Joh 1, 16–17 *

Joh 1,16-18 *

Joh 1:19-28 *

Joh 1, 29-34 *

Joh 1,35-51 *

Joh 3,1-15 *

Joh 3,11-16 *

Joh 3,16-21 *

Joh 3,17-21

Joh 3,26-30 *

Joh 4,4-26 *

Joh 5,1-15 *

Joh 5,24-29 *

Joh 5,31-40 *

Joh 6, 24-36 *

Joh 6,37-40 *

Joh 6, 44–47 *

Joh 6, 63-69 *

Joh 7,14-17 *

Joh 7,37-39a *

Joh 7, 37-39 *

Joh 8,2-11 *

Joh 8,31-36 *

Joh 8,31-40 *

Joh 9,1-7 og 35b-38 *

Joh 9,39-41 *

Joh 10,1-10 *

Joh 10, 11-18 *

Joh 10:11-18 *

Joh 11,1-5 *

Joh 11, 45-53 *

Joh 12,1-13

Joh 12, 12-24 *

Joh 12, 12-24 *

Joh 12,20-33 *

Joh 12,35-36 *

Joh 13, 1-17 *

Joh 13, 1-20 *

Joh 13, 30-35 *

Joh 14, 1-11 *

Joh 14:8-17; 25-27 *

Joh 14, 15–21 *

Joh 14,23-29 *

Joh 15, 1-8 *

Joh 15, 9-12 *

Joh 15,13-17 *

Joh 15, 26–27 *

Joh 16, 5–15 *

Joh 16,16-22 *

Joh 16, 16-24 *

Joh 16,21-24 *

Joh 17, 1-11 *

Joh 17, 6-11 *

Joh 17, 12–19 *

Joh 17, 20-26 *

Joh 20,1-10 *

Joh 20, 11-18 *

Joh 20, 19-31 *

Joh 20,24-31 *

Joh 21,1-8 *

Joh 21,1-14 *

Joh 21,15-19

 

NT Episteltekster

Apg 1,1-11 *

Apg 2, 1–11 *

Apg 2,38 *

Apg 3,12-21 *

Apg 4,23-31 *

Apg 5,27-42 *

Apg 6,1-15 *

Apg 7,17-22 *

Apg 7,52-60 *

Apg 8, 26-39 *

Apg 9,1-19 *

Apg 9, 36-43 *

Apg 10, 34–48 *

Apg 10, 34–48 *

Apg 11,1-18 *

Apg 11,19-26 *

Apg 12,1-17 *

Apg 13, 32-35 *

Apg 15,1-11 *

Apg 16,1-12 *

Apg 16,12-15 *

Apg 17, 22-34 *

Apg 18,24-19,7 *

Apg 20:17–24 *

Apg 20:24–32 *

Apg 24,10-21 *

Apg 26,1-3. 20-29 *

Rom. 1,1-7 *

Rom. 1,16-17 *

Rom. 2,1-2 *

Rom. 2,1-16 *

Rom 3,21-26 *

Rom. 4,1-8 *

Rom 5, 1-11 *

Rom. 5,17-19 *

Rom. 6, 3-8 *

Rom. 8,1 *

Rom 8, 1–4. 14–18 *

Rom. 8,9-11 *

Rom. 8,22-24

Rom. 8,28-30 *

Rom. 9,1-5; 10,1-4 *

Rom. 9,20-24 *

Rom. 9,20-24 *

Rom. 10,1-17 *

Rom. 10,6-10 *

Rom. 10, 8-13 *

Rom. 10,13-17 *

Rom. 11,13-20 *

Rom. 11,33-36 *

Rom. 11,33-36 *

Rom 12,1-3 *

Rom 13,11-14 *

Rom. 14,7-13 *

Rom 15, 4-7 *

Rom. 15,8-13 *

Rom. 15,25-33 *

Rom. 16,17-20 *

Rom. 16,25-27 *

1 Kor. 1,1-9 '

1 Kor. 1,1-9 *

1 Kor 1,10-15 *

1 Kor. 1,18-25 *

1 Kor. 1,26-31 *

1 Kor 2,1-16 *

1 Kor. 3,1-6 *

1 Kor. 3,4-11 *

1 Kor 3, 10–18 *

1 Kor 3,18-23 *

1 Kor 3,18-23 *

1 Kor 4,1-5 *

1 Kor 4,6-13 *

1 Kor 4, 14-21 *

1 Kor 5,1-5 *

1 Kor. 5,6b-8 *

1 Kor 8:1-13 *

1 Kor 8,5-7a *

1 Kor 9,1-18 *

1 Kor 9,24-27 *

1 Kor, 10,6-13

1 Kor 10,8-9 *

1 Kor. 11,23-29

1 Kor 13, 1-7 *

1 Kor. 14,13-20 *

1 Kor 15,1-2 *

1 Kor 15, 1-11 *

1 Kor 15, 12-21 *

1 Kor 15, 22–28 *

1 Kor. 15,35-45 *

1 Kor. 15,51-57

1 Kor 16,1-33 *

2 Kor. 1,8-11 *

2 Kor. 1,18-21

2 Kor. 3,12-18 *

2 Kor 4,6 *

2 Kor 4,14-18 *

2 Kor. 5,4-10 *

2 Kor. 5,7 *

2 Kor. 5,14-21

2 Kor. 8,1-9 *

2 Kor. 8,9-15 *

2 Kor. 12,7-10 *

Gal. 1,10-24 *

Gal 2,1-10 *

Gal. 2,11-21 *

Gal. 2,11-21 *

Gal. 3,1-5 *

Gal 3,6-14 *

Gal. 3,27-29a *

Gal. 4,1 - 7 *

Gal. 4,4- 7 *

Gal 4,8-20 *

Gal. 5,1-6 *

Gal. 5,1-13 *

Gal. 5,1-13 *

Ef 1,3-6 *

Ef 1,1-14

Ef 1,17-23 *

Ef 2,12-18 *

Ef 3,1-7

Ef 3,8-13 *

Ef 4: 1-6, 17-21 *

Ef 4,7-10 *

Ef 4,11-16 *

Ef 5,1-2 og 8-16 *

Ef 5,3-10 *

Ef 5,25-27,30 *

Gal. 4,21 - 5, 6 *

Gal 5,1-9 *

Gal. 5,1-13 *

Gal. 5,1-13 *

Ef 2,17-22 *

Ef. 5,25-33 *

Ef. 6,10-17 *

Ef. 6,10-17 *

Fil. 1,2-6 *

Fil. 1,6-11 *

Fil 1,20-26 *

Fil. 1,27-30 *

Fil. 1,27-30 *

Fil 2:1-11 *

Fil. 2,12-16a

Fil. 3,12-14 *

Fil. 4,4-7 *

Fil. 4,10-14 *

Kol 1,1-11 *

Kol. 1,6-14 *

Kol. 1,12-14 *

Kol. 1,15-20 *

Kol. 1,15-20 *

Kol. 1,15-28 *

Kol. 1,24-29 *

Kol 2,6-19 *

Kol. 2,12-15

Kol 2:13-17 *

Kol 3:1-11 *

1 Tim 1,12-17 *

1 Tim 1,12-17 *

1 Tim. 2,1-6a *

1 Tim. 2,4-7a

1 Tim. 3,14-16 *

1 Tim. 4,12-16 *

1 Tim. 6,6-12 *

2 Tim. 1,7-12 *

1 Tess. 1,1-10

1 Tess 25-13 *

1 Tess 3,9-13 *

Tit 1,1-4 *

Tit 2,11-15 *

Tit 3,3-11 *

Tit 3.4-7 *

Hebr 1,1-6 *

Hebr 4, 12-13 *

Hebr 4,14-16 *

Hebr 4,14-16 *

Hebr 5,7-9 *

Hebr 6,13-20 *

Hebr 10,19-24 *

Hebr 10,35-39 *

Hebr 11, 11-16. 39-40 *

Hebr 12,1-3 *

Hebr 12,1-3 *

Hebr 13,1-8, 15-16 *

Hebr 13,1-3 *

Hebr 13,5-9 *

Hebr 13,12 - 16 *

Hebr 13,20-21 *

Jak 1,2-8 *

Jak 2,1-9 *

Jak 5,7-11a *

Jak 5,13-20 *

1 Pet 1,3-9

1 Pet 1,18-25 *

1 Pet 2,4-10 *

1 Pet 2,20-25 *

1 Pet 2,20-25 *

1 Pet 3,8-13 *

1 Pet 3,18 - 4, 2 *

1 Pet 4,12-19 *

2 Pet 1,5-11

2 Pet 1,19-21 *

1 Joh 1,1-4 *

1 Joh 1,8 -2, 2 *

1 Joh 3,1-2 *

1 Joh 3,1-3 *

1 Joh 4,1-6 *

1 Joh 4,10-16 *

1 Joh 4,11-16 *

1 Joh 5,1-5

1 Joh 5,6-13

1 Joh 5,13-15 *

p 2,1-7 *

Åp. 3,14-22 *

Åp. 3,19-22 *

Åp. 5,1-10 *

Åp. 12,1-10 *

p. 19,5–9 *

p. 20,11–13 *

p. 21,1-6 *

Åp. 21,22-27 *