Tilbake

 

 

 

Skjærgårdsstevnet Fjordglimt 2018


   Einar Kristoffersen:

1. Til frelse for alle! Tit 2:11-15 Video

2. Av jorden 1 Mos 2:4-9 Video

3. Det sanne lys skinner 1 Joh 2;7-13 Video

4. Lære frelse å kjenne Luk 1:76-79 Video


   Dagfinn Sandal:

1. Herren er mitt lys og min lykte 1 Video

2. Herren er mitt lys og min lykte 2
Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Arnfinn Barlaup:

1. 2 Mos 14 Video

2. 4 Mos 6, 22 Video

3. 1 Mos 3 Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til Nådeordet!
Flere taler fra Fjordglimt