Tilbake

 

 

 

Skjærgårdsstevnet Fjordglimt 2017


Einar Kristoffersen:

1. Herodes' åndelige tilstand

2. Salig er den ...!

3. Forakt for det hellige

4. Be for meg!


Terje Treidene:

1. Salme 65 1

2. Salme 65 2

3. Salme 65 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Egil Falkum:

1. Ordet om korset

2. Glemt å spise sitt brød

3. En rest igjen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til Nådeordet!
Flere taler fra Fjordglimt