9 Juli
  

For syndere!

   Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. 1 Tim 1:15

  
Det var så om å gjøre for den tidligere fariseeren, skriftlærde og nådeforfølgeren, Paulus, å få frem at Jesus ikke kom for å kalle rettferdige, men syndere! - At Hans frelse var av nåde og nåde alene!
   Derfor finner vi også dette velsignede utsagnet av Paulus: «Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke lenger nåde.» (Rom 11:6).
   Og det som gjør dette til et velsignet ord - ja, et troverdig ord, fullt verd å motta, som han skriver det her - det er jo det faktum, at dette ikke var noe Paulus hadde kommet frem til av seg selv, men det var ham åpenbart av Herren selv!
   Du, når det nå er et ord fullt verd å motta, da må en vel kunne spørre deg: Har du gjort det? Lever du i denne sannhet, at Jesus kom til verden for å frelse syndere? - Den sannhet, at det var Hans primære oppgave her på jord.
   Og for å anspore den engstelige, den som snart tenker, at Jesus nok tar imot noen syndere, men vel ikke slike som meg, viser Paulus her til seg selv som den største av alle syndere - han som hadde forfulgt Guds menighet!
   Han utlegger det videre slik: «Men jeg fikk miskunn, for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet, til et forbilde for dem som skal komme til tro på Ham til et evig liv.» (1 Tim 1:16).
   Altså, for at du skulle få se på dette og fatte håp også for din egen del.
   - Når Paulus fant nåde, da er det vel nåde også for meg!
   Og merk deg altså, at det er Herren som har kalt ham til å forkynne dette!
   La nå det få sive inn - hvor mørkt det nå enn måtte føles for deg!