8 Juli
  

Godt tre - god frukt!

   Treet må først være godt; - så bærer det god frukt. Matt 7:17 - 18

   Det er så radikalt det Jesus sier oss her i sitt ord, at det vel ikke kan gripes og fastholdes helt ut av oss. Det er av de ting, vi igjen og igjen må bli opplyst om.
   «Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt.» (v.18). Har du hørt dette ordet? - Hørt og forstått?
   Det er to ord her som likesom er nøkkelen som åpner budskapet, og det er: kan ikke!
   Nå skal du stille deg selv i «ildlinjen» og svare sant, under dette ordets åpenbaring.
   Har du noen gang båret dårlig frukt? - Har du noen gang syndet og gjort Gud imot? Ja? Men Jesus sier jo her, at et godt tre kan ikke bære dårlig frukt! Altså er det med det slått fast, at noe godt tre er du ikke.
   Da er det jo bare ett alternativ - du er et dårlig tre. Men det radikale i dette ord fortsetter så: Men et dårlig tre kan ikke bære god frukt!
   Hørte du? - Du kan ikke på noen måte bære god frukt, for et dårlig tre kan ikke det!
   Skal det bli noen god frukt i mitt liv, så må det altså skje ved et annet «tre» - og dette tre er Jesus selv! - Han er det tre som bærer god frukt!
   Derfor sier Han til sine: «Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg.» (Joh 15:4).
   Det som egentlig sies deg her, er blant annet dette: Ikke tenk så mye på å skulle bære god frukt, som det å bli i Jesus - i Hans kjærlighet (Joh 15:9). Da kommer du nemlig til å bære frukt! Noe annet vil være umulig, da et godt tre bærer god frukt!
   Jesus er heller ikke sparsom, når Han taler om dette, bare hør: «Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. (Joh 15:5).
   Overlat den saken til Ham!