7 Juli
  

Kristi eiendom!

   Dere hører Kristus til. 1 Kor 3:23

   Vi tilhører ikke lenger noen annen! - Vi tilhører ikke lenger denne verden. Vi er i verden, men ikke av verden! (Joh 17).
   Det er ikke noe vi har funnet på for å være eksklusive, men det er Jesu egne ord om saken. Derfor bør vi merke oss det nøye!
   Vi hører Kristus til, sier apostelen her. - Og hvorfor det? Er det fordi vi har overgitt oss til Ham, som det heter? Nei, dypest sett er det fordi Han har kjøpt oss!
   Det er da også en så mye tryggere grunn å stå på. Min overgivelse til Ham, kan det jo stilles spørsmål ved, som ved alt mitt i denne sammenheng. - Var den grundig nok? - Mente jeg det fullt ut? Og ikke minst, mener jeg det helhjertet i dag? Jeg er jo så vaklende! Det er så mange ting i og ved mitt liv som kan reise spørsmålet: Er jeg i et rett forhold til Gud?
   Per Nordsletten vitner om det i en sang på denne måten: «Jeg ofte er i frykt og fare Og tenker alt er selvbedrag, Jeg synes livet ei vil svare Som når det rett var hjertets sak.»
   Men kan du stille det samme spørsmål ved Jesu løsepenge? La Ordet selv få gi deg svaret på dette: «Hans Sønn, - som etter hellighets Ånd er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre.» (Rom 1:3-4).
   Hans oppstandelse er altså et Guds vitnesbyrd om fullkommenheten i Hans verk, da Han døde til soning for syndere!
   «De» - de frelste hjemme i himmelen - «har seiret over ham (djevelen) i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet.» (Åp 12:11).
   Nei, du har ingen grunn til å tvile på løsepengen, du som i din synd og din nød har tatt din tilflukt til Jesus. - Du skal tvert imot, tross alt, få si til deg selv med frimodighet i dag: Jeg hører Kristus til!