6 Juli
  

Ved sannhets ord!

   Etter sin vilje har Han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være en førstegrøde av Hans skapninger. Jak 1:18

   Menneskets naturlige tanke om frelse og et godt forhold til Gud - og det samme hvor i verden du befinner deg - går ut på at det skjer ved ett eller annet som ofres eller ytes fra vår side, eller at vi ved inngående - ja gjerne livslange studier, når frem til en mystisk innsikt, som hever oss opp på et annet plan. Uansett så dreier det seg iallfall om noe ved oss.
   Men Guds ord forkynner oss noe ganske annet - ja, noe helt motsatt av vår naturlige tanke om det, nemlig at det skjer, ved en innsats riktignok, bare ikke fra vår side, men fra Guds.
   Slik peker apostelen på det her i teksten. - Han har gitt oss noe, og dette har gitt oss del i Ham, og dette noe, det er sannhets ord!
   Også Jesus selv pekte direkte på dette, idet Han sier: «Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» (Joh 8:32).
   Denne frigjørelse Jesus peker på her, er det samme som den nye fødsel. Derfor oppfordret Han sine tilhørere til å bli i Hans ord (Joh 8:31), for det er nemlig der sannheten er åpenbart. - Ja, Hans ord er sannhet! (Joh 17:17).
   Hva er så dette sannhetens ord som vi blir frigjort og gjenfødt ved? Det skriver apostelen Paulus like ut i sitt brev til efesermenigheten: «I Ham (Jesus) har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, osv. (Ef 1:13).
   Dette velsignede sannhetens ord er evangeliet om vår frelse! - Det er Ordet om Jesus, Ordet om korset, Ordet om Jesu Kristi stedfortredende liv og død!
   Det som er så sørgelig og alvorlig, er at vi ofte finner dette byttet ut nettopp med naturlige tanker også i så mang en menighet!
   Men du, fest ditt øye på dette nå! - Det er Guds eget vitnesbyrd til deg.