5 Juli
  

Størst av alt er kjærligheten!

   Men streb etter de beste nådegaver! Og jeg vil vise dere en enda bedre vei. 1 Kor 12:31

   «Nei, det kan ikke jeg!» Det er et velkjent utsagn blant kristne. Det går også gjerne for å være ydmykhet dette. Det er i alle fall ikke den ydmykhet som er av Ånden - for den ydmykhet som er av Ånden, den kjennetegnes ved at den bøyer seg for og underkaster seg Guds ord. Og her sier Ordet: «Streb etter de beste nådegaver!»
   Kan du ikke, så be Gud om nådegave til å kunne, og overlat så saken til Ham. Desto større nådegave, dess mer får Han bruke deg til sitt rikes fremme. Og er det ikke nettopp det du vil, og kanskje ber daglig om, at Gud må bruke deg!
   Paulus taler her faktisk om noe mer enn bare å be om, han taler om å strebe etter! Gransk Hans ord, og god oppbyggelseslitteratur under bønn - be Gud om at du må finne og fylle din plass. La ikke det som hører denne verden til få fylle deg med sitt.
   Men etter dette taler Paulus om noe enda bedre! - Noe han vil vise deg. Så går han over til å skrive det som siden har fått betegnelsen «Kjærlighetens høysang!» (1 Kor 13).
   Den enda bedre vei, er kjærligheten!
   I den kristenflokk, hvor kjærligheten ikke får råderom, der er så visst ikke godt å være. Det er en skam for kristne, når baktalelse, nag, uforsonlighet, uvilje til tilgivelse og lignende får florere. Der er det så visst ikke Guds Ånd, men kjødet og den ånd som er nedenfra som råder grunnen.
   La oss legge oss det på hjerte i dag, at Gud er kjærlighet (1 Joh 4:8) - at Guds rikes grunnlov derfor er kjærlighet, og at vi er kalt til å jage etter den.