4 Juli
  

Frelse fra farene!

   De omgir meg som bier. Sal 118:12

   Ja, er det noe en kristen kjenner meget vel til, så er det dette at vanskelighetene ofte er på en som en bisverm.
   Det kan være direkte forfølgelse fra mennesker, at en blir løyet på, omsorgen for sine egne som ennå ikke lever med Jesus, og mange, mange andre ting. - Og i tillegg denne opplevelse av kamp med sitt eget kjød og den ondskapens åndehær i himmelrommet, som Skriften taler så klart og alvorlig om.
   Men da skal vi også feste oppmerksomheten på det David videre vitner, i den samme salme - han stanser nemlig ikke med dette - han sier: «- de slokner som ild i tornebusker.»
   Ja, vi møter mange vanskelige ting i livet - vi er ikke fritatt for det, selv om vi hører Herren til - nei, tvert imot, mange av vanskelighetene møter vi nettopp fordi vi hører Ham til. Det er vanskeligheter og lidelser som verden ikke kjenner til. «Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden,» sier Han. (Joh 16:33).
   Merk deg Hans ord, du som opplever vanskeligheter og prøvelser: Jeg har overvunnet den! Det er noe som allerede er skjedd! - Og dette blir deg til del. Enden på dine vanskeligheter er herlighet hos Gud! Når Hans time slår, slokner de «som ild i tornebusker!»
   Gud kan ikke svikte, det ville være imot Hans vesen. Han er ikke som et menneske! Så legg det frem for Ham også i dag, og svar skal du få!
   «Han oppreiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids hus, slik Han fra gammel tid av har talt ved sine hellige profeters munn - en frelse fra våre fiender og fra alle deres hånd som hater oss.» (Luk 1:69-71).