30 Juli
  

Hvem er vel du?

   Menneskesønn! Hva er vintreet fremfor andre trær? Esek 15:2

   Nei, hva er vel det fremfor andre trær? Herren taler videre om det til profeten og fremstiller det som et trevirke ubrukelig til alt.
   Vintreet er altså ikke utvalgt på grunn av hva det er i seg selv!
   Slik måtte også Herren tale gjentatte ganger til sitt folk, for å minne dem om nettopp dette, at Hans utvelgelse er en nådeutvelgelse - og nåde betyr nettopp, uten grunn i den som er gjenstand for nåden!
   Slik talte Han blant annet til Israel, som alltid viste til at de var Abrahams barn etter kjødet, og ellers hadde kvaliteter fremfor andre folk. Derfor tenkte de at de nøt en spesiell gunst for Gud: «Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så Han utvalgte dere. For dere er det minste av alle folkene.» (5 Mos 7:7). - Og i Matt 3:9: «Og tro ikke at dere kan si ved dere selv: Vi har Abraham til far. For jeg sier dere: Gud kan oppvekke barn for Abraham av disse steinene
   Ja, Han må ofte ydmyke oss, for at vi ikke skal ende i den samme grøft. - Han må minne oss om hvem vi er av naturen, slik at vi holder oss til det eneste som bærer igjennom, nemlig nåden i Guds hjerte, den som er kommet synlig til uttrykk her i verden ved dette, at Han sendte sin Sønn til en soning for våre synder! - For kjenner du ikke selv til, hvor nær den ligger ditt hjerte denne vranglære, at det må vel være noe særskilt ved deg siden Gud er så god mot deg? - Kanskje åpenbart bruker deg som et redskap i sitt rikes tjeneste osv.
   Da skal du vokte deg, for da er det ikke Herren, men Satan som hvisker deg i øret!